KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W CHEŁMNIE
Aktualizacja:
20-03-2017 9:54:11
ul. Łunawska 3a 86-200 CHEŁMNO tel. (056) 686 44 64, (056) 686 44 66, (56) 686 44 67mł.bryg. Robert Kamiński odszedł na zaopatrzenie emerytalne
(dodano: 11-04-2017 20:34 przez Administrator)

W dniu 24 marca br. uroczyście z kolegami pożegnał się mł.bryg. mgr Robert Kamiński, który z dniem 1 marca przeszedł na zaopatrzenie emerytalne. Podziękowania za wspólne lata służby oraz życzenia pomyślności i zdrowia na emeryturze życzyli współpracownicy obecnie pracujący jak i emeryci. Komendant st.bryg. Karol Utrata podziękował odchodzącemu funkcjonariuszowi za ofiarną służbę i za postawę godną naśladowania dla młodszych kolegów. mł.bryg. Robert Kamiński służbę rozpoczął w KP PSP w Chełmnie w 1994 r. jako absolwent Szkoły Aspirantów w Poznaniu. Przez wiele lat pełnił funkcję dowódcy zmiany II. Powierzone zadania wykonywał dokładnie i z dużym zaangażowaniem. Zawsze był odpowiedzialny za podległych mu strażaków, którymi kierował skutecznie i zdecydowanie. W czasie swojej służby brał udział w wielu trudnych akcjach ratowniczych w tym działaniach przeciwpowodziowych na południu kraju. W ostatnich latach służby pełnił funkcje zastępcy dowódcy JRG, Naczelnika wydziału operacyjno-szkoleniowego oraz przez pół roku dowódcy JRG. Za przykładną służbę został odznaczony Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa, Krzyżem Zasługi za Dzielność, Brązowym Medalem za długoletnią służbę oraz Brązową odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej. Życzymy naszemu odchodzącemu koledze wiele szczęścia, zdrowia i pomyślności!
"Stop pożarom traw" oraz prewencja społeczna tematem spotkania z Dyrektorami szkół.
(dodano: 25-03-2017 9:34: przez Administrator)

W dniu 23 marca br. w sali sztabowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie odbyło się spotkanie Starosty Powiatu Chełmińskiego Zdzisława Gamańskiego, Komendanta Powiatowego PSP st.bryg. Karola Utraty oraz Komendanta Powiatowego Policji nadkom. Andrzeja Szczepańskiego z dyrektorami szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu chełmińskiego. Tematem spotkania było przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży szkolnej z wykorzystaniem założeń prewencji społecznej przygotowanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy z podległymi służbami. Przedstawiono główne założenia rozpoczętej kampanii społecznej pod tytułem "Stop pożarom traw", poruszono tematykę próbnych ćwiczeń ewakuacyjnych w placówkach oświatowych oraz działania z zakresu ochrony przeciwpożarowej i szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Skutkiem spotkania jest zwiększenie świadomości oraz wiedzy nauczycieli i wychowawców w zakresie bezpieczeństwa oraz usystematyzowanie wiedzy jaką nauczyciele mogą przekazać dzieciom i młodzieży.
List Sekretarza Stanu w MSWiA Pana Jarosława Zielińskiego
(dodano: 22-03-2017 14:04 przez Administrator)


Szanowni Państwo,
w ostatnim czasie w przestrzeni publicznej pojawiały się wypowiedzi sugerujące, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji odbiera pieniądze Ochotniczym Strażom Pożarnym, nie kupuje nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych czy też odmawia strażakom ochotnikom prawa do noszenia munduru. Tymczasem jest wręcz przeciwnie. Zarówno w 2016 roku, jak i w 2017 roku zwiększyliśmy kwoty dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych. W tym roku na dotacje dla OSP przeznaczymy 124 mln zł. Zapewniam wszystkich strażaków ochotników, że podobnie jak w ubiegłym roku środki te zostaną wydane na realne potrzeby OSP. W załączeniu pozwalam sobie przesłać treść mojego wystąpienia w tej sprawie prosząc jednocześnie o lekturę i zainteresowanie nim innych osób.
Z wyrazami szacunku

Jarosław Zieliński

Poseł Rzeczypospolitej Polskiej

Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Treść listu
Stop pożarom traw
(dodano: 20-03-2017 18:32 przez Administrator)

Przełom zimy i wiosny to okres, w którym wyraźnie wzrasta liczba pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych. Spowodowane jest to wypalaniem suchych traw i pozostałości roślinnych. Obszary zeszłorocznej wysuszonej roślinności są doskonałym materiałem palnym co w połączeniu z nieodpowiedzialnością ludzi skutkuje gwałtownym wzrostem pożarów. Kampania STOP pożarom traw ma przede wszystkim edukować i uświadamiać, że wypalanie traw jest nie tylko niebezpieczne, ale również prawnie zabronione. O skuteczności profilaktyki świadczą statystki ? w 2015 r. doszło do ponad 82 tys. pożarów traw, natomiast w ubiegłym roku było ich już o ponad połowę mniej, bo 36 tys. W ramach kampanii STOP pożarom traw została również uruchomiona strona internetowa  www.stoppozaromtraw.pl Można na niej znaleźć wszystkie informacje o akcji oraz pobrać materiały. Wypalanie traw to problem, z którym strażacy zmagają się co roku. W całym 2016 r. odnotowano ponad 126 tys. pożarów, wśród nich było 36 tys. pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych. To prawie 30 proc. wszystkich pożarów w Polsce. W powiecie chełmińskim w roku 2015 odnotowano 85 pożarów traw, w roku 2016 ? 30. Pożary traw są niebezpieczne dla życia i zdrowia ludzi. Zagrażają lasom, domom i zabudowaniom gospodarczym, bezpowrotnie niszczą faunę i florę. W ubiegłym roku w wyniku pożarów traw zginęło w Polsce 6 osób, a 81 zostało rannych. Łącznie spłonęło ponad 12 tys. ha łąk i nieużytków rolnych W rozprzestrzenianiu ognia pomaga także wiatr. W przypadku dużej prędkości wiatru i nagłej zmiany kierunku, pożary bardzo często wymykają się spod kontroli i przenoszą na pobliskie lasy oraz zabudowania. Akcje gaśnicze angażują również znaczną liczbę strażaków. Może się niestety zdarzyć, że przez lekkomyślność ludzi związaną z wypalaniem traw, ratownicy nie dojadą na czas tam, gdzie są bardziej potrzebni. Tam, gdzie bezpośrednio zagrożone będzie życie ludzkie. W 2016 r. średnio co 14 minut strażacy wyjeżdżali do pożarów traw i nieużytków rolnych. Należy pamiętać również, że wypalanie traw jest zabronione. Kodeks wykroczeń przewiduje za to karę grzywny w wysokości nawet do 5 tys. zł. Jeśli wypalanie traw spowoduje pożar, w którym zagrożone zostanie życie lub zdrowie ludzkie, można nawet trafić do więzienia na okres od roku do 10 lat.
Ćwiczenia ratowniczo - gaśnicze w zakładzie "Medos"
(dodano: 22-02-2017 18:37 przez Administrator)

W dniu 20 lutego br. odbyły się ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze w zakładzie "Medos" w Chełmnie. W wyniku zaprószenia ognia doszło do pożaru kartonów w pakowni. Po przeprowadzeniu ewakuacji i przeliczeniu stanu osobowego ewakuowanych okazało się, że w pomieszczeniu pozostała jedna osoba. Po dotarciu na miejsce zastępów JRG Chełmno osoba odpowiedzialna za ewakuację przekazała niezbędne informacje do prowadzenia akcji ratowniczej Kierującemu Działaniem Ratowniczym. Po dokonaniu wstępnego rozpoznania podjęto decyzję o wprowadzeniu 2 ratowników w aparatach ochrony dróg oddechowych wraz z linią szybkiego natarcia w celu znalezienia osoby poszkodowanej i ugaszenia pożaru. Nieprzytomnego pracownika znaleziono w strefie silnego zadymienia i ewakuowano go ze strefy niebezpiecznej. Druga część ćwiczeń polegała na sprawdzeniu wydajności sieci hydrantowej zakładu "Medos". Po zakończonych ćwiczeniach zorganizowano pokaz i szkolenie z zakresu ratownictwa medycznego (Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy) dla pracowników działu, w którym prowadzono ćwiczenia. Na tym ćwiczenia zakończono.
Odprawa roczna jednostek OSP powiatu chełmińskiego
(dodano: 21-02-2017 16:12 przez Administrator)

W dniu 16 lutego br. w sali dowódczo-sztabowej KP PSP w Chełmnie odbyła się roczna narada Prezesów oraz Naczelników jednostek OSP z powiatu chełmińskiego. Tym razem w odprawie udział wzięły także jednostki typu "S" nie włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. W trakcie odprawy podsumowano rok 2016 w zakresie działań ratowniczych, szkoleń, ćwiczeń ratowników OSP, doposażenia sprzętowego, inspekcji gotowości operacyjnej. Zaplanowano również działalność w ramach KSRG na rok 2017. W naradzie udział wzięli m.in. druh Sławomir Stachewicz - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, oraz służba operacyjna i kwatrmistrzowsko-techniczna Komendy Powiatowej w Chełmnie z nadzorującym je Zastępcą Komendanta Powiatowego bryg. Januszem Pietrakiem.
List Pana Mariusza Błaszczaka Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do strażaków PSP
(dodano: 17-02-2017 19:20 przez Administrator)

>>> Treść listu <<<
Wystąpienie ministra Mariusza Błaszczaka w sprawie wzrostu uposażeń funkcjonariuszy i wzrostu wynagrodzeń pracowników cywilnych służb mundurowych podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji
(dodano: 12-02-2017 17:38 przez Administrator)

Wystąpienie wiceministra Jarosława Zielińskiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji skierowane do strażaków i pracowników cywilnych Państwowej Straży Pożarnej
(dodano: 10-02-2017 14:44 przez Administrator)

>>> Link do listu <<<
Kampania społeczna "Czad i ogień. Obudź czujność" w powiecie chełmińskim
(dodano: 30-01-2017 22:38 przez Administrator)

Komenda Powiatowa postawiła sobie za cel dotarcie do jak największej ilości odbiorców w powiecie oraz montaż w budynkach spółdzielczych, socjalnych i prywatnych jak największej ilości czujek dymu i tlenku węgla.
Na stronie komendy utworzono zakładkę dotyczącą kampanii, w aktualnościach przedstawiono jej cele i tematykę, wskazano również funkcjonariusza, który udzieli informacji osobom zainteresowanym ochroną przed zagrożeniem. Do prasy lokalnej (Gazeta Pomorska, Czas Chełmna, Nowości) przesłano informację, które zostały na łamach przedstawione. Prezentacje ze strony MSWiA zostały zamieszczone na stronach internetowych Urzędów Gmin w powiecie. Dotarliśmy również do osób prowadzących portale internetowe zajmujące się sprawami miasta i powiatu, które z chęcią na swoich stronach zamieściły informacje.
W związku z organizowanym przez MSWiA konkursem dla dzieci i młodzieży związanym z kampanią do szkół powiatu chełmińskiego oraz Wójtów przekazano informacje o konkursie, jednocześnie zachęcając do czynnego udziału placówki oświatowe.
Komenda zleciła wykonanie 1500 ulotek informacyjnych, które na bieżąco kolportowane są do szkół i instytucji publicznych, również w ramach spotkań i prelekcji prowadzonych przez funkcjonariuszy.
W dniu 15 grudnia br. w sali dowódczo-sztabowej KP PSP w Chełmnie odbyła się konferencja w sprawie przeciwdziałania pożarom w mieszkaniach i domach, w tym zagrożeniach związanych z tlenkiem węgla. Do udziału w konferencji zaproszono Komendantów gminnych OSP, Prezesów oraz Naczelników OSP, dzielnicowych Policji powiatu chełmińskiego, zarządców nieruchomości w tym przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych oraz kominiarzy. Uczestnicy zostali zapoznani z ideą trwającej kampanii społecznej oraz wyciągnięto wnioski i plan działania, mający na celu montaż jak największej liczby czujników.
Komendant Powiatowy st.bryg. Karol Utrata w grudniu, w porozumieniu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chełmnie za pośrednictwem Pani Kierownik Elizy Rokity przekazał 4 czujniki dymu i tlenku węgla dla wskazanych rodzin miasta Chełmna. Czujniki trafiły do wielodzietnych rodzin zamieszkujących chełmińską starówkę gdzie najczęściej do ogrzewania mieszkań używane są piece kaflowe niosące bardzo duże zagrożenie pożarowe szczególnie w starej zabudowie miasta. Komendant wraz z prezentystą uczestniczyli również w obradach Komisji Bezpieczeństwa Rady Gminy Lisewo, gdzie przedstawiono zagrożenia związane z sezonem grzewczym w tym tlenkiem węgla. Wójt Gminy Lisewo podczas dyskusji zobowiązał się wyposażyć wszystkie lokale socjalne którymi zarządza w odpowiednie czujniki dymu i tlenku węgla. W styczniu wyznaczony funkcjonariusz wraz z pracownikami Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie, który odpowiedzialny jest za zarządzanie miejskimi nieruchomościami, w lokalach gdzie występują kotły gazowe z otwartymi komorami spalania zamontowali 30 czujników tlenku węgla.
W trakcie trwania kampanii funkcjonariusze KP PSP w Chełmnie przeprowadzili w szkołach z terenu powiatu progadanki z młodzieżą. Spotkania odbyły się:
  • Zespole Szkół nr 1 w Chełmnie
  • Zespole Szkół nr 2 w Chełmnie
  • Gimnazjum nr 1 w Chełmnie
  • Zespole Szkół w Unisławiu
  • Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie

W tutejszej Komendzie podczas wizyty klasy o profilu mundurowym przy Gimnazjum nr 2 w Chełmnie, przeprowadzono z uczniami pogadankę na temat zagrożeń związanych z tlenkiem węgla, omówiono działanie autonomicznych czujników wykrywających tlenek węgla oraz rozdano ulotki informacyjne.